67 13 70 30

Köpvillkor

Köpvillkor för yrkeskunder och återförsäljare. För konsumentförsäljning, se längre ner. 1. ERBJUDANDE Skriftligt erbjudande gäller normalt i 30 dagar från erbjudandets startdatum och med förbehåll för att varan finns i lager, om inte annat har angetts i erbjudande. Hardstuff ansvarar i allmänhet inte för fel i lagersaldo, erbjudande eller orderbekräftelse. 2. BESTÄLLNING Beställning på lagervaror är mottagen och bekräftad när orderbekräftelse har skickats till köparen, företrädesvis via mejl. Köparen är skyldig att kontrollera att orderbekräftelsen stämmer överens med det vederbörande har beställt. Om inte, ska köparen omedelbart kontakta kundtjänst. Ska produkten levereras direkt från producent anses beställningen bekräftad när köparen får specifikt besked. I sådana fall är orderbekräftelsen att anse som ett temporärt avtal mellan köpare och säljare i fråga om specifikation och pris. 3. ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL Säljaren har äganderättsförbehåll för de levererade varorna tills köpsumman, inkl. räntor och omkostnader, är betald till fullo i enlighet med den norska panteloven §§ 3-14 och 3-22. 4. FORCE MAJEURE OCH ANDRA HINDER – ANNULLERING AV BESTÄLLNING Vid försvunnen eller bristfällig leverans beroende på förhållanden utanför säljarens kontroll, kan säljaren helt eller delvis annullera beställningen eller senarelägga leveransen. Säljaren är i sådana fall inte skyldig att leverera ersättningsprodukter. 5. FÖRSENING Säljaren ansvarar inte för leveranstidpunkt, om inte annat har avtalats speciellt, och inte heller för följdskador vid försenad leverans eftersom vi enbart arrangerar frakt. Försening ger inte köparen giltig orsak att annullera en beställning, såvida inte förseningen beror på omständigheter inom säljarens kontroll. 6. REKLAMATION Köparen är skyldig att kontrollera produkterna vid mottagandet efter eventuella fel eller brister och omedelbart rapportera detta i skrift till säljaren. Reklamation på grund av transportskador ska omedelbart anges skriftligen till fraktföraren med en notering på fraktsedeln. Annan reklamation ska ske skriftligen till säljaren inom 8 dagar efter varans mottagande med information om reklamationens orsak och omfattning. I motsatt fall anses varan som mottagen. Varor som reklameras ska förvaras på ett försvarbart sätt och ställas till säljarens förfogande utan vidare bearbetning. Varorna ska inte returneras till säljaren utan föregående avtal. Reklamation ger inte rätt att hålla inne betalning av faktura. Hardstuff AS täcker inte följdskador som uppstår till följd av bristande kontroll av varorna, även om reklamationen på produkten godkänns. Detta gäller även vid felaktig användning eller montering av produkterna i enlighet med monteringsanvisningarna, som medföljer leveransen eller levereras från säljaren. Om monteringsanvisningar saknas är köparen skyldig att aktivt anskaffa sådana från säljaren eller via säljarens webbplats. 7. PARKETTKLASSIFICERING Hardstuff AS parkett erbjuds i sorteringar och klassificeras som rustik sortering och natursortering. Rustik sortering kännetecknas av ett stort färgspel, färgvariationer, kvistar, framträdande trästruktur, splintved och delade ämnen i förpackningen. Natursortering är en finare sortering med få kvistar och mindre färgspel. 8. PRIS- OCH LEVERANSVILLKOR Alla priser gäller för hämtning från säljarens lager om inte annat har avtalats. Köparen övertar risken från samma tidpunkt. Detta gäller även om säljaren ordnar och lägger ut för frakt till köparen. Är beställningen noterad för direkt leverans från producent med förbehåll för ändrad valutakurs och/eller andra kostnader, kommer eventuella ändringar att debiteras/gottskrivas köparen. Direkta leveranser/specialbeställningar faktureras vid leverans. Alla priser är exkl. moms. För lagerleveranser tillkommer en expeditionsavgift på 160 kr per beställning. 9. BETALNINGSVILLKOR Fakturadatum är detsamma som leveransdatum. Förfallodatum är 30 dagar efter fakturadatum, såvida inte annat har avtalats. Efter förfallodatum debiteras förseningsavgift enligt aktuella gällande taxor. 10. ERSÄTTNING Vid fel eller brister har säljaren rätt att leverera ersättningsvaror eller ge rabatt på priset. Säljaren ansvarar inte för fel som följd av felaktig användning, skada vid bearbetning eller liknande. Säljarens ansvar är i alla händelser begränsat till varans värde. 11. RETUR AV VAROR Varor som ska returneras (alltid efter avtal med säljaren), även om det inte är på grund av reklamation, ska returneras i oöppnad originalförpackning. En returavgift på 20 % av köpesumman plus returkostnader debiteras köparen. Specialbeställda varor som levereras direkt från producent omfattas inte av returrätten. Öppnade pallar/paket krediteras inte. Vid retur av standard lagervaror står köparen själv för fraktkostnaderna. Vid avtalad retur av varor genomför Hardstuff AS en egen kontroll för godkännande av mottagna varor. För övrigt gäller Norsk Standard NS 8409.   Konsumentförsäljning Beställning Alla beställningar ska skickas via mejl till kontakt@hardstuff.se med uppgifter om fakturaadress, leveransadress och mobilnummer till kontaktperson vid leverans. Hämtar du själv från lager behöver vi bara fakturaadress. Orderbekräftelse Efter mottagen beställning kommer du att få en orderbekräftelse via mejl. Vi uppmanar alla kunder att kontrollera att orderbekräftelsen stämmer i fråga om antal, produktnummer osv. Om vi inte informeras om fel snarast möjligt förutsätter vi att beställningen stämmer. Faktura Hardstuff AS skickar primärt e-faktura. Om du vill ha en papperskopia för bokföring eller liknande kan du skriva ut bilagan. Du får inte någon egen pappersfaktura via post. Betalning Betalning ska vara mottagen innan utkörning/hämtning från lager, såvida inte annat har avtalats. Betalning kan endast ske via bankgiro. Du kan inte betala med kort på lagret. Frakt Hardstuff kan ordna frakt till önskad leveransadress i hela landet. Vi använder externa transportföretag och ansvarar inte för eventuella förseningar under transport. Vi informerar efter bästa förmåga om eventuella förseningar, men betonar att alla leveranstider är vägledande och kan avvika. Varor levererans företrädesvis på pall. Om det finns hinder i vägen (bom, smal väg, gångtunnel osv.) levereras varor så nära destinationen som det är praktiskt möjligt. OBS! Varorna bärs inte in i hus eller uppför trappor/våningar, utan lämnas på marknivå så nära transportbilen kan komma. Om köparen önskar bärhjälp måste detta beställas separat och priset beror då på produktmängd och avstånd från bil. Eventuell kranbil måste beställas separat. Hämtning från lager Lagret är normalt öppet 8–16 på vardagar. En viss väntetid måste förväntas vid hämtning. Varor kan inte hämtas efter stängningstid, såvida inte annat har avtalats specifikt Hardstuff. Produktkontroll Kunden ska själv kontrollera produkten innan montering. Det finns ingen reklamationsrätt på felaktiga produkter som har monterats. VIKTIGT! Om det finns utvändiga/synliga skador vid leverans ska detta antecknas på fraktsedeln vid mottagandet så att vi kan ta upp saken med transportföretaget. Invändiga skador, som inte är synliga vid leverans utan upptäcks när förpackningen öppnas/tas bort, ska rapporteras omedelbart. Reklamation Innan fel rapporteras till Hardstuff bör kunden undersöka om felet beror på förhållanden på kundens sida. Om kunden kan visa att produkten inte fungerar så som Hardstuff har beskrivit ska han eller hon anmäla detta till Hardstuff så att Hardstuff kan vidta åtgärder för kompensation. Kunden förlorar sin rätt att göra reklamera produkten om han eller hon inte informerar Hardstuff om detta omedelbart efter att felet har eller borde ha upptäck
ts. Retur Om kunden vill returnera varor gäller returrätten endast hela enheter (kartong, platta, bräde). Alla returer ska avtalas med säljaren. Retur utan avtal med säljare ger ingen rätt till kreditering. Varor ska returneras på försvarbart sätt och i oskadat skick. Kunden står för returkostnaden. Vid retur tillkommer det en administrationskostnad på 490 kr. Ångerrätt Ångerrätten gäller endast vid konsumentköp. Returkostnaderna uppbärs av konsumenten (i enlighet med den norska Angrerettloven § 15 första stycket).   Naturprodukter är inte perfekta Läs alltid våra artiklar om “rekommendationer och förbehåll” för att få en grundläggande förståelse för färgskillnader och andra accepterade variationer hos våra produkter.